หัน

หันมาทางนี้
หันตูดให้แดด
– ให้ตูดโดนแดด
หันสี่
ดีที่หัน
คีหัน