คำผวนสี

สีแหบ
สีหิบ
สีดูหุ้ม
สีเหย
สีเฮี่ยน
สีเหียบ

หอกสามสี/หอก 3 สี