คำผวน Hogwarts Legacy  Bay Riffer

จ๊ะเอ๋ ตัวเอง ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยคาถา – Bay Riffer
คำผวนกระตุกจิตกระชากใจ

ปิ๋มฟาดโจก
ปิ๋มปักคาโจก
ปิ๋มกะโจก
ปิ๋มจวด
ปิ๋มจอด
​ปื๋มยัดจืน
ปิ๋มนอนรัวจ๋อย
จ๋องกระปิ๋ม

ปิ๋มไม่ขาดโจก​
​นำชอบเล่นหัว
นัวบนรถทม
แม็คจนเตียงโตก
แม็คแต่ไม่โตก
แม็กซ์ตอนเล่นโร๊ค
แม๊คตอนโดน woke, แม็กตอนโดนโว๊ก
แม็คซิกสอย
แม็คโดนหวอย
จูนบาบิ๋ม
อ้อหน้าไหม้
แมคถูกหอย
แมคไอสอย
แมคให้โขก
​เจตการะกิ๋ม
กิวเป็นนู่
ปอนด์พังพี่
ปอนด์ทั้งจีวี่
บอสบนเรือเหย็ด


​เขียวเป็นกระจ้วย
เขียวแบบสุดสอ
เขียวจัดจนสอ
เขียวให้ได้สอ
เขียวไข่จอ
เขียวไข่จ้าว
เขียวสอสอ

ชาตลอดเวลัก

​หลุยแล้วเตีย
หลุยเป็นคอก
หลุยไปตอก
หลุยเป็นคอก

เอินจนยับเยา
เอิร์นเพาเพา
​เอินแบบพมๆ
​เอิร์นจนพึ๊บ
​เอิร์นจนขม
​เอิร์นเรื่องบวย
เอิร์นแล้วค่อยบ้า
เอินแล้วบม
เอิร์นกับท่านผู้จะเรา

​ม่อนเป็นฝอย
ม่อนไอ้โจ๊ก
ม่อนคาโบค
ม่อนบาบีก๋อย

จากวิดีโอ ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยคาถา – Hogwarts Legacy #5
https://www.youtube.com/watch?v=D0m5hzgpx_c

เกือบผวน

ชื่อเกาหลี

ซุก วาง ฮี
ซุก แต ฮี
คัน แต ฮี
ฮี วอน เค
โชว ฮี
ฮีบิน
โช ชัก จู
คัน นา นูน
ซอย แต ฮี

ผวนได้

หนีเกาหลัง
จงมั่นใจ
อยู่มีคาก
มักความรี