คำผวนหอดีๆ

เดินดูดดีเข้าไปในหอ
ดูดดีเข้าไปในหอ

ดีไม่ห่างหอ
ดีติดหอ
ดีชอบหอ
หอชอบดี


หอปรารถนาดี
หอทำความสะอาดดี
หอสะอาดดี
ใครๆ ก็ชอบหอที่มีดี