คำผวน คน สวย

คนสวย > _สน
คนไม่สวย > _ไม่สน
คนรวย > _รน
รนไม่รวย > _ไม่รน
คนป่วย > _ป่น
คนใส่พริกป่วย > _ใส่พริกป่น (น่าจะแสบนะ)
คนล่องหวย > _ล่องหน
คนอุบวย > _อุบล
คนเมืองชวย > _เมืองชล
คนเมืองนวย > _เมืองนน(ท์)
สวยหัวเคียว
หัวเคียวสวย