คำผวน จีน

หลีตรงเฮ็ง, หลีตงเฮ็ง
หลีตรงเฮีย, หลีตงเฮีย
หลีชิมเฮีย
หลีเกี่ยวฮวด
หลีหง
จีนเตี๊ยะ
จีนเตอ