คำผวน หมี-หอย

เห็นหมี – _เหม็น
เห็นหมีหนูมั๊ย – _หนูเหม็นมั๊ย
หมีคลำหวย – หมวยคลำ_
หอยกินหมี – _กิน_
หาหมี – _หมา
หูหมี – _หมู
ป้าท่าหมี – _ท่าหมา
หมีผัดน้ำมันหอย – _ผัดน้ำมัน_