คำผวน ผี – Halloween

ผีไม่มัว
ผีกะหลั่ว
ผีเกาะหัว
ผีไม่ได้สักทอม ผีไม่ได้ซักกะทอม
ผีมารักฉันเทอ
ผีเหา
ผีเบิร์น​หัว​
ผีที่ดัว
ผีรอแหกหัว
ผีจับหัว
ผีซอยหัว
ผีห่าน
ผีบังห้า
ผีเห็นหัว
ผีกินหัว
ผีบ้าหัว
ผีกระชากหัว
ผีเลียหัว
ผีกระเด้าหัว
ผีเขี่ยเม็ดหัว
ผีแหวกหัว
ผีชอบดูดหัว
ผีจกหัว
ผีชอบหัว
ผีอยากมีหัว
ผีชอบหม
ผีอยากเบิร์นหม
ผีนอนลูบหัว, ผีลูบหัว
ผีโยกหัว

ผีรักเราซะเธอ
ผีจะดูแลให้ดม
ผีจะดูแลอย่างดม
ผีรักทุกวินาเทอ
ผีรักทุกเทอ

คำผวนตัวเลข/คณิตศาสตร์

1.
หนึ่งอลึงชอน

2.
สองเป็นไหน

3.
สามแปลให่

4.
สี่หาย

5.
ห้าอี๋

6.
หกสกกระปี๋

7.
เจ็ดยับ
เจ็ดเรือยอร์ช
เจ็ดแยก

8.
แปดเต่า
แปดตวด

9.
เก้ากระดอด

10.
สิบขมุบขม่าย

สมการ
คูณทั้งด้วย
หารมโหรี
หารสามอี
หารสี่
หารสองที่
หารน่าสงสี

คำผวนยักษ์

ยักษ์ไม่มีเพชร (ยักไม่มีเพชร)
ยักษ์ไม่ให้เพชร (ยักไม่ให้เพชร)
ยักษ์ไม่เพชร (ยักไม่เพชร)
ยักษ์ฟิตเนส (ยักฟิตเนส)

คำผวนทะลึ่ง

จะดีกับเธอหลายๆ เท่า
อยากจะดีกับเธอสักร้อยเท่า
งี่ทุกนาเทียน
เครียดโงด
ดีไม่ห่างเหินเลย
ถอยห่าง
อย่าดีแต่หึง
ป้าท่าหมี
คานอธิกวย
คีย์หาย
หาไม่มี
หาสาระไม่มี
หม่นหลอย

โควิดผ่วย

ปั่นโศก
ปั่นสิ
ปั่นซิ

ตี๋หิด
ตี๋ใส่หก

หมิวจะปลอย
หิวจะปลี
หิวปลี
หิวเป็นตะคี

ถอยห่าง
ถอยไหม