คำผวน Hogwarts Legacy – Bay Riffer

ปิ๋มฟาดโจก
ปิ๋มปักคาโจก
ปิ๋มกะโจก
ปิ๋มจวด
ปิ๋มจอด
​ปื๋มยัดจืน
ปิ๋มนอนรัวจ๋อย
จ๋องกระปิ๋ม

ปิ๋มไม่ขาดโจก​
​นำชอบเล่นหัว
นัวบนรถทม
แม็คจนเตียงโตก
แม็คแต่ไม่โตก
แม็กซ์ตอนเล่นโร๊ค
แม๊คตอนโดน woke, แม็กตอนโดนโว๊ก
แม็คซิกสอย
แม็คโดนหวอย
จูนบาบิ๋ม
อ้อหน้าไหม้
แมคถูกหอย
แมคไอสอย
แมคให้โขก
​เจตการะกิ๋ม
กิวเป็นนู่
ปอนด์พังพี่
ปอนด์ทั้งจีวี่
บอสบนเรือเหย็ด


​เขียวเป็นกระจ้วย
เขียวแบบสุดสอ
เขียวจัดจนสอ
เขียวให้ได้สอ
เขียวไข่จอ
เขียวไข่จ้าว
เขียวสอสอ

ชาตลอดเวลัก

​หลุยแล้วเตีย
หลุยเป็นคอก
หลุยไปตอก
หลุยเป็นคอก

เอินจนยับเยา
เอิร์นเพาเพา
​เอินแบบพมๆ
​เอิร์นจนพึ๊บ
​เอิร์นจนขม
​เอิร์นเรื่องบวย
เอิร์นแล้วค่อยบ้า
เอินแล้วบม
เอิร์นกับท่านผู้จะเรา

​ม่อนเป็นฝอย
ม่อนไอ้โจ๊ก
ม่อนคาโบค
ม่อนบาบีก๋อย

จากวิดีโอ ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยคาถา – Hogwarts Legacy #5
คำผวนกระตุกจิต กระชากใจ
https://www.youtube.com/watch?v=D0m5hzgpx_c

คำผวน คน สวย

คนสวย > _สน
คนไม่สวย > _ไม่สน
คนรวย > _รน
รนไม่รวย > _ไม่รน
คนป่วย > _ป่น
คนใส่พริกป่วย > _ใส่พริกป่น (น่าจะแสบนะ)
คนล่องหวย > _ล่องหน
คนอุบวย > _อุบล
คนเมืองชวย > _เมืองชล
คนเมืองนวย > _เมืองนน(ท์)
สวยหัวเคียว
หัวเคียวสวย

เกือบผวน

ชื่อเกาหลี

ซุก วาง ฮี
ซุก แต ฮี
คัน แต ฮี
ฮี วอน เค
โชว ฮี
ฮีบิน
โช ชัก จู
คัน นา นูน
ซอย แต ฮี

ผวนได้

หนีเกาหลัง
จงมั่นใจ
อยู่มีคาก
มักความรี