คำผวน คน สวย

คนสวย
คนไม่สวย
คนรวย
รนไม่รวย
คนป่วย
คนใส่พริกป่วย
คนล่องหวย
คนอุบวย
คนเมืองชวย
คนเมืองนวย