คำผวนหอ ดีดี

เดินดูดดีเข้าไปในหอ
ดูดดีเข้าไปในหอ

ดีไม่ห่างหอ
ดีติดหอ
ดีชอบหอ


หอปรารถนาดี
หอทำความสะอาดดี
หอสะอาดดี