โฆษณา ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย

ปรากฏการณ์ใหม่
ที่ชวนเชิญให้ท่านทดลองใช้ผลิตภัณท์คนไทย
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
ทอด้วยไหมเส้นหย่อย หย่อย
คัดจากเส้นไหมที่ปลิวสวอย มันสลวย
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
สวมใส่แล้วรู้สึก มิ่มนุ่มหนอย
สบีหาย ไม่คับจนคุกลวย
สวมใส่ได้ทุกโอกาส
เช่นในงานเบี้ยน งานฉลองทหารบี
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
ซักแล้วจะไม่หด จนจี๋เห็บ
หรือไม่หลวมเป็นหายควี
ก่อนซื้อโปรดดูที่ริมผ้าทุกระยะหนึ่งหลา
จะมีเครื่องหมาย หมีเล่นหวย
พิมพ์ติดอยู่ทุกผืนเป็นสำคัญ
ห้างย่อมยีเฟ็ด และ บริษัท ยอนยันเน็ด ผู้แทนจำหน่าย

Reference: https://www.youtube.com/watch?v=J2DWNSfvc1k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.