คำผวนหวย

คนไทยชอบเล่นหวย เล่นหวยอย่างไรให้มีความสุข

เล่นหวยสองคี
หวยเมาคี
คนร่องหวย
หวยครู
หวยสุดสี
คีแทงหวย/คียฺแทงหวย
คีอยู่ในหวย/คีย์อยู่ในหวย
หวยอาหมี
หวยคา
โคมหักหวย
ตรวจหวยกับคุณหมี
หมีจับหวย
หมีเล่นหวย
หวยคลุกคลี
หวยซี

คำผวนวันลอยกระทง

อยากไปลอยกระทง แต่ ไม่มีใครลอยด้วย

เฉลยคำผวน ไม่มี ค _ _ ลอยได้

คำผวนเกี่ยวกับเพชร

เพชรกันยา
เพชรมายา
เพชรกันหยัด
เพชรกระไดยิง
เพชรกำแพงยิง
ยักไม่มีเพชร
ยักไม่ให้เพชร

โฆษณา ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย

ปรากฏการณ์ใหม่
ที่ชวนเชิญให้ท่านทดลองใช้ผลิตภัณท์คนไทย
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
ทอด้วยไหมเส้นหย่อย หย่อย
คัดจากเส้นไหมที่ปลิวสวอย มันสลวย
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
สวมใส่แล้วรู้สึก มิ่มนุ่มหนอย
สบีหาย ไม่คับจนคุกลวย
สวมใส่ได้ทุกโอกาส
เช่นในงานเบี้ยน งานฉลองทหารบี
ผ้าซิ่นไหมคนทอย ตราหมีเล่นหวย
ซักแล้วจะไม่หด จนจี๋เห็บ
หรือไม่หลวมเป็นหายควี
ก่อนซื้อโปรดดูที่ริมผ้าทุกระยะหนึ่งหลา
จะมีเครื่องหมาย หมีเล่นหวย
พิมพ์ติดอยู่ทุกผืนเป็นสำคัญ
ห้างย่อมยีเฟ็ด และ บริษัท ยอนยันเน็ด ผู้แทนจำหน่าย

Reference: https://www.youtube.com/watch?v=J2DWNSfvc1k

คำผวนหมอและดอย

หมอกระเด็น
หมอรอย
หมอบนดอย


ไม่มีหมอกก็จงบ๋อย
หอยหมอ
หอยหมา
หมอไม่มีหอย
หอยนี้ไม่มีหมอ
ดอยหมึง
ดอยหมง
หมอกกระจ๋อย
หมอกโดนสอย
โดนหมอกแทงเหมือนหอย
หมอกหงอย

มอเต็มกระด๋อย

คำผวน เคน คอ หมวย

คุณหมวย
คอหมวย
คอของหมวย
หมวยเจ็บคอ
หมวยลำเค็น/หมวยลำเค็ญ
หมวยรอคอย
เคนไม่หมวย
เคนหมวย
เคนมึงหมวย
โดนเปื้อนคอ
คุกลวย
คอยแต่หึง
คอยจะแทงหวย

คำผวนเกี่ยวกับลิ้นจี่

เมื่อลิ้นจี่อยู่กับหอมันเสียวสบายๆ

ลิ้นจี่ที่หอ
ลิ้นจี่ใกล้หอ
ลิ้นจี่หน้าหอ
ลิ้นจี่แถวๆหอ
ลิ้นจี่อยู่ที่หอ

คำผวนดีๆ เกี่ยวกับ “หอ”