คำผวนเสี่ยวๆ

เบอร์ว่ารักแถบ
เทาเป็นของเรอ
เลยจุงบั๊ก
รันไม่เว้นวรรค
ผักมั๊ยที่จะริด
ไตหาหัวจาม
ผีรักเราซะเธอ
ปอดเธอมาตะลื้ม
ไขเป็นแฟนได้หมอ
เจอมีแต่ไทย
เจอนี้มีแต่ไทย
ชู้แต่เธอไม่รอบ
ใครของจน
ไลน์จนตั๊ก
ไลน์เธอไปจนตั๊ก
เว้นวรรคให้เธอไลค์
รันทุกเวิบ
รันไม่เว้นวรรค
เลย์ออลเดิฟ
ไหคนรู้จา
คะถึงนิด
เชี่ยนะนอบ
ไฟเราแงน
ไทยไม่มีเจอ
เซอร์ก็รักเถี่ยว
อยากเป็นไข้ที่ชล
ไร้กันมัก
ไปไม่ตรงกับจาก
ไหล่โดนจอ
แขนเป็นฟอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.