คำผวนบอกรัก คำผวนเสี่ยวๆ

ผวนเสี่ยวๆ มุกคำผวน คำผวนบอกรัก คำผวนรัก น่าหยิก คำผวนทะลึ่ง

เบอร์ว่ารักแถบ
เทาเป็นของเรอ
เมาเป็นแฟนรา
เมาที่รอง, เมาที่ลอง
เรอแต่ทัก
เลยจุงบั๊ก
รันไม่เว้นวรรค
ผักมั๊ยที่จะริด
ไตหาหัวจาม
ผีรักเราซะเธอ
ปอดเธอมาตะลื้ม
ไขเป็นแฟนได้หมอ
เจอละไม
เจออยู่ที่ไทย
เจอมีแต่ไทย
เจอนี้มีแต่ไทย
ชู้แต่เธอไม่รอบ
ใครของจน
ไหล่โดนจอ
ไลน์จนตั๊ก
ไลน์เธอไปจนตั๊ก
เว้นวรรคให้เธอไลค์
รันทุกเวิบ
รันไม่เว้นวรรค
เลย์ออลเดิฟ
ไหคนรู้จา
คะถึงนิด
เชี่ยนะนอบ
ไฟเราแงน
ไทยไม่มีเจอ
เซอร์ก็รักเถี่ยว
เป็นไข้ที่ชล, อยากเป็นไข้ที่ชล
ไร้กันมัก
ไปไม่ตรงกับจาก
ไหล่โดนจอ
แขนเป็นฟอ
แรงไม่เปลี่ยนปลั๊ก
ล้าเธอนัก
ชู้แต่เธอไม่รอบ
ใช้หัวจำ
พดในอนาขัว
กำไว้ในความทรงเจ็บ
เรียวเธอคนดัก