คำผวนวันลอยกระทง

อยากไปลอยกระทง แต่ ไม่มีใครลอยด้วย

เฉลยคำผวน ไม่มี ค _ _ ลอยได้