คำผวนหมอและดอย

หมอกระเด็น
หมอรอย
หมอบนดอย


ไม่มีหมอกก็จงบ๋อย
หอยหมอ
หอยหมา
หมอไม่มีหอย
หอยนี้ไม่มีหมอ
ดอยหมึง
ดอยหมง
หมอกกระจ๋อย
หมอกโดนสอย
โดนหมอกแทงเหมือนหอย
หมอกหงอย

มอเต็มกระด๋อย