คำผวนหมอและดอย

หมอรอย
หมอบนดอย
หอยหมอ
หมอไม่มีหอย
หอยนี้ไม่มีหมอ
ดอยหมึง