รวมมิตรคำผวน

คำผวนเทศกาลลอยกระทง

อยากลอยกระทง แต่ ไม่มีใครลอยด้วย

คูลงรวย
คนป่วย
คนรวยไม่ติดคุก
เศร้าก็หยุดกระเดี๋ยว
เห็นควรด้วย
ยืนออหน้ากระได
เอากระไดไปล่อ
เดินดูดดีเข้าไปในหอ
หอปรารถนาดี
เอากระดานพาดคอ
เศรษฐีหวย
ถอยห่าง
คุงตวย
ถูกระจก

ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วหน้าจะดี (เครดิต ก็มาดิคร้าบ EP. 77)
ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วน่าจะดี
หูน่าดี
หูไม่มี
หูไม่ดี
แบกไหขึ้นรถฟรี

ยันตะบี้ตะเบ็ด
จอมยุทธมะเน็ด
มะนาวต่างดุด, มะนาวต่างดุ้ด

ไตกระจก

สิวหาย

คำผวน เคน คอ หมวย

คุณหมวย
คอหมวย
คอของหมวย
หมวยเจ็บคอ
หมวยลำเค็น/หมวยลำเค็ญ
หมวยรอคอย
เคนไม่หมวย
เคนหมวย
เคนมึงหมวย
โดนเปื้อนคอ
คุกลวย
คอยแต่หึง
คอยจะแทงหวย
ครูถ้วย
ครูสั้นจ๋วย
ครูทะนวย
ครูหัวทะนวย
ครูคารวย