คำผวนบอกรัก คำผวนเสี่ยว

ผวนเสี่ยวๆ มุกคำผวน คำผวนบอกรัก คำผวนรัก น่าหยิก
คำผวนไม่ติดเรท คำผวนน่ารัก คำผวนใสๆ วิ้งๆ

เบอร์ว่ารักแถบ
เออรักแถบ
เทาเป็นของเรอ
เมาเป็นแฟนรา
เมาที่รอง, เมาที่ลอง
คังถึงจิ๊ด
คันถึงเธอทุกวิด
เรอแต่ทัก
เรอหัวใจจากทอ
เลยจุงบั๊ก
ปุ๊บน่าจาก
นาร่าเป็นบั๊ก
รันไม่เว้นวรรค
ผักมั๊ยที่จะริด
ไตหาหัวจาม
ผีรักเราซะเธอ
ปอดเธอมาตะลื้ม
ไขเป็นแฟนได้หมอ
รบคือการค้นพัก
จาเรียกไห จากเรียกให
เจอละไม
เจออยู่ที่ไทย
เจอมีแต่ไทย
เจอนี้มีแต่ไทย
เจอทักแล้วเผอเรอ
ชู้แต่เธอไม่รอบ
ใครของจน
ไหล่โดนจอ
ไลน์จนตั๊ก
ไลน์เธอไปจนตั๊ก
ไลค์แอดเฟิสเซิฟ 
เว้นวรรคให้เธอไลค์
ลายูเนิ้ฟ
รันทุกเวิบ
รันไม่เว้นวรรค
คิกเป็นก๋อ
เลย์ออลเดิฟ
ไหคนรู้จา
คะถึงนิด
เชี่ยนะนอบ
ไฟเราแงน
ไทยไม่มีเจอ
เซอร์ก็รักเถี่ยว
เป็นไข้ที่ชล, อยากเป็นไข้ที่ชล, ขอเป็นไข้ที่ชล
ไข้นี้มีแต่ฮน
ไร้กันมัก
ไปไม่ตรงกับจาก
ไหล่โดนจอ
เห่อใยทวง
แขนเป็นฟอ
ขาให้เธอเมตตอ
แรงไม่เปลี่ยนปลั๊ก
เรียนเธอไม่ปลั๊ก
ล้าเธอนัก
ชู้แต่เธอไม่รอบ
ใช้หัวจำ
ใหญ่เป็นคนที่ชาก
พดในอนาขัว
กำไว้ในความทรงเจ็บ
เรียวเธอคนดัก
รถไม่มีวันหมัก
แหยนควงขาก

กินไก่ให้หมดจาน เพราะไก่ที่หมดจาน ดีกว่าการที่หมดใจ

เหาหงาย

มารันดูแก – มาแลดูกัน/มาดูแลกัน

อยากให้เธอเมา เมาที่รอง – มองที่เรา