คำผวน คน สวย

คนสวย > _สน
คนไม่สวย > _ไม่สน
คนรวย > _รน
รนไม่รวย > _ไม่รน
คนป่วย > _ป่น
คนใส่พริกป่วย > _ใส่พริกป่น (น่าจะแสบนะ)
คนล่องหวย > _ล่องหน
คนอุบวย > _อุบล
คนเมืองชวย > _เมืองชล
คนเมืองนวย > _เมืองนน(ท์)
สวยหัวเคียว
หัวเคียวสวย

รวมมิตรคำผวน

เธอดิ้น > ทินเ_อร์
คูลงรวย > _ลงรู
คนป่วย > _ป่น
คนรวยไม่ติดคุก
เศร้าก็หยุดกระเดี๋ยว > เสียวก็หยุด_
เห็นควรด้วย > เห็น_ด้วน
ยืนออหน้ากระได > ยืนไอหน้า_
เอากระไดไปล่อ > เอา_ไปไล่
เอากระดานพาดคอ > เอา_พาดคาน
เศรษฐีหวย
ถอยห่าง > ถ่าง_
คุงตวย
ถูกระจก

ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วหน้าจะดี (เครดิต ก็มาดิคร้าบ EP. 77)
ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วน่าจะดี
หูน่าดี
หูไม่มี
หูไม่ดี
แบกไหขึ้นรถฟรี

เด็กดีที่หู > เด็กดูที่_
เด็กชาย ดีแล้วไม่มีหู > เด็กชาย ดูแล้วไม่มี_

ยันตะบี้ตะเบ็ด > _ตะบี้ตะบัน
จอมยุทธมะเน็ด > จอม_มนุษย์
มะนาวต่างดุด, มะนาวต่างดุ้ด > มนุษย์ต่าง_

ไตกระจก > ตกกะใจ

สิวหาย > สาย_

พี่กะหล่อ

เห็นหางไม่ลี้ หนีหรจรจาก
เห็นหางรีรี ใจอยาก ปราถนา