คำผวน คน สวย

คนสวย
คนไม่สวย
คนรวย
รนไม่รวย
คนป่วย
คนใส่พริกป่วย
คนล่องหวย
คนอุบวย
คนเมืองชวย
คนเมืองนวย

รวมมิตรคำผวน

คูลงรวย
คนป่วย
คนรวยไม่ติดคุก
เศร้าก็หยุดกระเดี๋ยว
เห็นควรด้วย
ยืนออหน้ากระได
เอากระไดไปล่อ
เอากระดานพาดคอ
เศรษฐีหวย
ถอยห่าง
คุงตวย
ถูกระจก

ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วหน้าจะดี (เครดิต ก็มาดิคร้าบ EP. 77)
ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วน่าจะดี
หูน่าดี
หูไม่มี
หูไม่ดี
แบกไหขึ้นรถฟรี

ยันตะบี้ตะเบ็ด
จอมยุทธมะเน็ด
มะนาวต่างดุด, มะนาวต่างดุ้ด

ไตกระจก

สิวหาย

พี่กะหล่อ

เห็นหางไม่ลี้ หนีหรจรจาก
เห็นหางรีรี ใจอยาก ปราถนา