คำผวนหวย

คนไทยชอบเล่นหวย เล่นหวยอย่างไรให้มีความสุข

เล่นหวยสองคี
หวยเมาคี
คนร่องหวย
หวยครู
หวยสุดสี
คีแทงหวย/คียฺแทงหวย
คีอยู่ในหวย/คีย์อยู่ในหวย
หวยอาหมี
หวยคา
โคมหักหวย
ตรวจหวยกับคุณหมี
หมีจับหวย
หมีเล่นหวย
หวยคลุกคลี
หวยซี

คำผวน หมี-หอย

เห็นหมี – _เหม็น
เห็นหมีหนูมั๊ย – _หนูเหม็นมั๊ย
หมีคลำหวย – หมวยคลำ_
หอยกินหมี – _กิน_
หาหมี – _หมา
หูหมี – _หมู
ป้าท่าหมี – _ท่าหมา
หมีผัดน้ำมันหอย – _ผัดน้ำมัน_