คำผวน Hogwarts Legacy – Bay Riffer

ปิ๋มฟาดโจก
ปิ๋มปักคาโจก
ปิ๋มกะโจก
ปิ๋มจวด
ปิ๋มจอด
​ปื๋มยัดจืน
ปิ๋มนอนรัวจ๋อย
จ๋องกระปิ๋ม

ปิ๋มไม่ขาดโจก​
​นำชอบเล่นหัว
นัวบนรถทม
แม็คจนเตียงโตก
แม็คแต่ไม่โตก
แม็กซ์ตอนเล่นโร๊ค
แม๊คตอนโดน woke, แม็กตอนโดนโว๊ก
แม็คซิกสอย
แม็คโดนหวอย
จูนบาบิ๋ม
อ้อหน้าไหม้
แมคถูกหอย
แมคไอสอย
แมคให้โขก
​เจตการะกิ๋ม
กิวเป็นนู่
ปอนด์พังพี่
ปอนด์ทั้งจีวี่
บอสบนเรือเหย็ด


​เขียวเป็นกระจ้วย
เขียวแบบสุดสอ
เขียวจัดจนสอ
เขียวให้ได้สอ
เขียวไข่จอ
เขียวไข่จ้าว
เขียวสอสอ

ชาตลอดเวลัก

​หลุยแล้วเตีย
หลุยเป็นคอก
หลุยไปตอก
หลุยเป็นคอก

เอินจนยับเยา
เอิร์นเพาเพา
​เอินแบบพมๆ
​เอิร์นจนพึ๊บ
​เอิร์นจนขม
​เอิร์นเรื่องบวย
เอิร์นแล้วค่อยบ้า
เอินแล้วบม
เอิร์นกับท่านผู้จะเรา

​ม่อนเป็นฝอย
ม่อนไอ้โจ๊ก
ม่อนคาโบค
ม่อนบาบีก๋อย

จากวิดีโอ ท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยคาถา – Hogwarts Legacy #5
คำผวนกระตุกจิต กระชากใจ
https://www.youtube.com/watch?v=D0m5hzgpx_c