คำผวนหมอและดอย

หมอกระเด็น
หมอรอย
หมอบนดอย


ไม่มีหมอกก็จงบ๋อย
หอยหมอ
หอยหมา
หมอไม่มีหอย
หอยนี้ไม่มีหมอ
ดอยหมึง
ดอยหมง
หมอกกระจ๋อย
หมอกโดนสอย
โดนหมอกแทงเหมือนหอย
หมอกหงอย

มอเต็มกระด๋อย

คำผวน หมี-หอย

เห็นหมี – _เหม็น
เห็นหมีหนูมั๊ย – _หนูเหม็นมั๊ย
หมีคลำหวย – หมวยคลำ_
หอยกินหมี – _กิน_
หาหมี – _หมา
หูหมี – _หมู
ป้าท่าหมี – _ท่าหมา
หมีผัดน้ำมันหอย – _ผัดน้ำมัน_