คำผวนหอ ดีดี

เดินดูดดีเข้าไปในหอ
ดูดดีเข้าไปในหอ

ดีไม่ห่างหอ
ดีติดหอ
ดีชอบหอ


หอปรารถนาดี
หอทำความสะอาดดี
หอสะอาดดี

คำผวนเกี่ยวกับลิ้นจี่

เมื่อลิ้นจี่อยู่กับหอมันเสียวสบายๆ

ลิ้นจี่ที่หอ
ลิ้นจี่ใกล้หอ
ลิ้นจี่หน้าหอ
ลิ้นจี่แถวๆหอ
ลิ้นจี่อยู่ที่หอ

คำผวนดีๆ เกี่ยวกับ “หอ”