คำผวน ผี

ผีรักเราซะเธอ
ผีกะหลั่ว
ผีเกาะหัว
ผีไม่ได้ซักกะทอมม ผีไม่ได้สักทอม
ผีมารักฉันเทอ
ผีเหา
ผีไม่มัว
ผีเบิร์น​หัว​
ผีที่ดัว
ผีรอแหกหัว
ผีจับหัว
ผีซอยหัว
ผีห่าน
ผีบังห้า
ผีเห็นหัว
ผีกินหัว
ผีบ้าหัว
ผีกระชากหัว
ผีเลียหัว
ผีกระเด้าหัว
ผีเขี่ยเม็ดหัว
ผีแหวกหัว
ผีชอบดูดหัว
ผีจกหัว
ผีชอบหัว
ผีอยากมีหัว
ผีชอบหม
ผีอยากเบิร์นหม
ผีนอนลูบหัว, ผีลูบหัว
ผีโยกหัว

ผีรักเราซะเธอ
ผีจะดูแลให้ดม
ผีจะดูแลอย่างดม
ผีรักทุกวินาเทอ
ผีรักทุกเทอ

คำผวนตัวเลข/คณิตศาสตร์

1.
หนึ่งอลึงชอน

2.
สองเป็นไหน

3.
สามแปลให่

4.
สี่หาย

5.
ห้าอี๋

6.
หกสกกระปี๋

7.
เจ็ดยับ
เจ็ดเรือยอร์ช
เจ็ดแยก

8.
แปดเต่า
แปดตวด

9.
เก้ากระดอด

10.
สิบขมุบขม่าย

สมการ
คูณทั้งด้วย
หารมโหรี
หารสามอี
หารสี่
หารสองที่
หารน่าสงสี