คำผวนหวย

คนไทยชอบเล่นหวย เล่นหวยอย่างไรให้มีความสุข

เล่นหวยสองคี
หวยเมาคี
คนร่องหวย
หวยครู
หวยสุดสี
คีแทงหวย/คียฺแทงหวย
คีอยู่ในหวย/คีย์อยู่ในหวย
หวยอาหมี
หวยคา
โคมหักหวย
ตรวจหวยกับคุณหมี
หมีจับหวย
หมีเล่นหวย
หวยคลุกคลี
หวยซี

คำผวน ครู

ครูไม่มีรวย
ครูป่วย
ครูหวังรวย
ครูห้ามหวังรวย
ครูเล่นเห็นดี
ครูถ้วย
ครูสั้นจ๋วย
ครูทะนวย
ครูหัวทะนวย
ครูคารวย
ครูคิดลึก
ครูเล่นลาน

ครูแทงหวย
หวยไม่ดีกับครู

“เป็นครูไม่มีรวยด้วยจนยาก
ยอมลําบากบางครั้งอยู่แบบครูป่วย
ถือคติไม่เป็นดังครูหวังรวย
แต่บางครั้งแอบเล่นหวยด้วยมีคีย์

ครูคิดลึกศึกษาหาความรู้
กลับเป็นครูห่วยจนคนเมินหนี
เรียนจนจบด้วยหวังหันมั่งมี
เกียรติศักดิ์ศรีครูถ้วยด้วยรางวัล

การกีฬาครูเล่นเห็นดีอยู่
ครูเล่นลู่ครูเล่นลานด้วยการหมั่น
นาฏศิลป์ครูต้องรําทําท่ากัน
ไม่ห่างหันการดีศักดิ์ศรีครู”

บทประพันธ์ รวี วรวิสุทธิ์ 

คำผวนวันลอยกระทง

อยากไปลอยกระทง แต่ ไม่มีใครลอยด้วย

เฉลยคำผวน ไม่มี ค _ _ ลอยได้

คำผวนหอดีๆ

เดินดูดดีเข้าไปในหอ
ดูดดีเข้าไปในหอ

ดีไม่ห่างหอ
ดีติดหอ
ดีชอบหอ
หอชอบดี


หอปรารถนาดี
หอทำความสะอาดดี
หอสะอาดดี
ใครๆ ก็ชอบหอที่มีดี

คำผวน คน สวย

คนสวย > _สน
คนไม่สวย > _ไม่สน
คนรวย > _รน
รนไม่รวย > _ไม่รน
คนป่วย > _ป่น
คนใส่พริกป่วย > _ใส่พริกป่น (น่าจะแสบนะ)
คนล่องหวย > _ล่องหน
คนอุบวย > _อุบล
คนเมืองชวย > _เมืองชล
คนเมืองนวย > _เมืองนน(ท์)
สวยหัวเคียว
หัวเคียวสวย

Halloween – คำผวน ผี

คำผวนฮาโลวีน

ผีเกาหัว
ผีเกาหลัว

ผีไม่มัว
ผีกะหลั่ว
ผีเกาะหัว
ผีไม่ได้สักทอม ผีไม่ได้ซักกะทอม
ผีมารักฉันเทอ
ผีเหา
ผีเบิร์น​หัว​
ผีที่ดัว
ผีรอแหกหัว
ผีจับหัว
ผีซอยหัว
ผีกระแทกหัว
ผีโขกหัว
ผีขโยกหัว
ผีโยกหัว
ผีห่าน
ผีบังห้า
ผีเห็นหัว
ผีกินหัว
ผีบ้าหัว
ผีกระชากหัว
ผีเลียหัว
ผีกระเด้าหัว
ผีเขี่ยเม็ดหัว
ผีแหวกหัว
ผีชอบดูดหัว
ผีจกหัว
ผีชอบหัว
ผีอยากมีหัว
ผีชอบหม
ผีอยากเบิร์นหม
ผีนอนลูบหัว, ผีลูบหัว
ผีโยกหัว
ผีมีหัว
ผีไม่มีหัว

ผีรักเราซะเธอ
ผีจะดูแลให้ดม
ผีจะดูแลอย่างดม
ผีรักทุกวินาเทอ
ผีรักทุกเทอ