คำผวนหวย

คนไทยชอบเล่นหวย เล่นหวยอย่างไรให้มีความสุข

เล่นหวยสองคี
หวยเมาคี
คนร่องหวย
หวยครู
หวยสุดสี
คีแทงหวย/คียฺแทงหวย
คีอยู่ในหวย/คีย์อยู่ในหวย
หวยอาหมี
หวยคา
โคมหักหวย
ตรวจหวยกับคุณหมี
หมีจับหวย
หมีเล่นหวย
หวยคลุกคลี
หวยซี

คำผวน ครู

ครูไม่มีรวย
ครูป่วย
ครูหวังรวย
ครูห้ามหวังรวย
ครูเล่นเห็นดี
ครูถ้วย
ครูสั้นจ๋วย
ครูทะนวย
ครูหัวทะนวย
ครูคารวย
ครูคิดลึก
ครูเล่นลาน

ครูแทงหวย
หวยไม่ดีกับครู

“เป็นครูไม่มีรวยด้วยจนยาก
ยอมลําบากบางครั้งอยู่แบบครูป่วย
ถือคติไม่เป็นดังครูหวังรวย
แต่บางครั้งแอบเล่นหวยด้วยมีคีย์

ครูคิดลึกศึกษาหาความรู้
กลับเป็นครูห่วยจนคนเมินหนี
เรียนจนจบด้วยหวังหันมั่งมี
เกียรติศักดิ์ศรีครูถ้วยด้วยรางวัล

การกีฬาครูเล่นเห็นดีอยู่
ครูเล่นลู่ครูเล่นลานด้วยการหมั่น
นาฏศิลป์ครูต้องรําทําท่ากัน
ไม่ห่างหันการดีศักดิ์ศรีครู”

บทประพันธ์ รวี วรวิสุทธิ์ 

รวมมิตรคำผวน

เธอดิ้น > ทินเ_อร์
คูลงรวย > _ลงรู
คนป่วย > _ป่น
คนรวยไม่ติดคุก
เศร้าก็หยุดกระเดี๋ยว > เสียวก็หยุด_
เห็นควรด้วย > เห็น_ด้วน
ยืนออหน้ากระได > ยืนไอหน้า_
เอากระไดไปล่อ > เอา_ไปไล่
เอากระดานพาดคอ > เอา_พาดคาน
เศรษฐีหวย
ถอยห่าง > ถ่าง_
คุงตวย
ถูกระจก

ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วหน้าจะดี (เครดิต ก็มาดิคร้าบ EP. 77)
ทีหลังอย่าไว้ผมปิดหู เปิดหูแล้วน่าจะดี
หูน่าดี
หูไม่มี
หูไม่ดี
แบกไหขึ้นรถฟรี

เด็กดีที่หู > เด็กดูที่_
เด็กชาย ดีแล้วไม่มีหู > เด็กชาย ดูแล้วไม่มี_

ยันตะบี้ตะเบ็ด > _ตะบี้ตะบัน
จอมยุทธมะเน็ด > จอม_มนุษย์
มะนาวต่างดุด, มะนาวต่างดุ้ด > มนุษย์ต่าง_

ไตกระจก > ตกกะใจ

สิวหาย > สาย_

พี่กะหล่อ

เห็นหางไม่ลี้ หนีหรจรจาก
เห็นหางรีรี ใจอยาก ปราถนา