คำผวนหวย

คนไทยชอบเล่นหวย เล่นหวยอย่างไรให้มีความสุข

เล่นหวยสองคี
หวยเมาคี
คนร่องหวย
หวยครู
หวยสุดสี
คีแทงหวย/คียฺแทงหวย
คีอยู่ในหวย/คีย์อยู่ในหวย
หวยอาหมี
หวยคา
โคมหักหวย
ตรวจหวยกับคุณหมี
หมีจับหวย
หมีเล่นหวย
หวยคลุกคลี
หวยซี

คำผวน ครู

ครูไม่มีรวย
ครูป่วย
ครูหวังรวย
ครูห้ามหวังรวย
ครูเล่นเห็นดี
ครูถ้วย
ครูสั้นจ๋วย
ครูทะนวย
ครูหัวทะนวย
ครูคารวย
ครูคิดลึก
ครูเล่นลาน

ครูแทงหวย
หวยไม่ดีกับครู

“เป็นครูไม่มีรวยด้วยจนยาก
ยอมลําบากบางครั้งอยู่แบบครูป่วย
ถือคติไม่เป็นดังครูหวังรวย
แต่บางครั้งแอบเล่นหวยด้วยมีคีย์

ครูคิดลึกศึกษาหาความรู้
กลับเป็นครูห่วยจนคนเมินหนี
เรียนจนจบด้วยหวังหันมั่งมี
เกียรติศักดิ์ศรีครูถ้วยด้วยรางวัล

การกีฬาครูเล่นเห็นดีอยู่
ครูเล่นลู่ครูเล่นลานด้วยการหมั่น
นาฏศิลป์ครูต้องรําทําท่ากัน
ไม่ห่างหันการดีศักดิ์ศรีครู”

บทประพันธ์ รวี วรวิสุทธิ์ 

คำผวนวันลอยกระทง

อยากไปลอยกระทง แต่ ไม่มีใครลอยด้วย

เฉลยคำผวน ไม่มี ค _ _ ลอยได้

คำผวนหอดีๆ

เดินดูดดีเข้าไปในหอ
ดูดดีเข้าไปในหอ

ดีไม่ห่างหอ
ดีติดหอ
ดีชอบหอ
หอชอบดี


หอปรารถนาดี
หอทำความสะอาดดี
หอสะอาดดี
ใครๆ ก็ชอบหอที่มีดี

นักบินเจ๊ท

ปุ่นเคยเล่าให้ผมฟังถึง ‘ประเภท’ของนักขับเครื่องบินเจ๊ท ที่มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ดังนี้
1) มือใหม่ หนุ่มสาว เพิ่งบรรจุ เรียก พวก”ยังเจ๊ท” (young jet)
2) พวกมีประสบการณ์ จะถูกคัดตัวไปบินแบบสืบความลับแนว Spy หรือ Reconnaissance เรียก พวก”เจ๊ทย่อง”
3) พวกเก่งกล้าบ้าบิ่น ไม่กลัวตาย เกือบเทียบได้กับ คามิกาเซ่ หรือ พวกตาลีบัน จะเรียกพวกนี้ว่า “เจ๊ทหัวหยิก”
4) พวกที่บินมาแล้วสักพัก และมาค้นพบว่า ใจไม่สู้ ไม่ชอบ แต่ต้องฝืนใจบินตามคำสั่ง เรียกพวกนี้ว่า “เจ๊ทใจยำ”
และยังมีอีก 2 – 3 เจ๊ท ผมจำไม่ได้ สุดท้ายผมถามปุ่นว่า แล้วอย่างปุ่นนี่จัดอยู่ในประเภทเจ๊ทอะไร
ปุ่นบอกว่า รุ่นเราใกล้ปลดระวางแล้ว ส่วนใหญ่จะหันมาขับเฮลิคอปเตอร์แทน เพราะมันคล่องตัว ง่ายต่อการเดินทาง ยอดตึกสูงๆ ในเมืองก็บินขึ้น-ลงจอดได้ และมักจะ fly solo บินคนเดียว เราเรียกนักบินประเภทนี้ว่า “เดี่ยวฮอ”

ยำประเจ๊ท
เจ๊ทแล้วต้องเยอ
โยมจนเซต
เจ๊ทเป็นต้องเหย่อะ
เจ๊ทไปหยับ
เจ๊ทแล้วยิ้ม
ฮอกระดิ้ว
ทนสองแหง

Credit: https://www.facebook.com/photo?fbid=6399183516791179&set=a.289557551087170